7. jun, 2021

Tekst

De laatste Corona versoepeling maken het weer mogelijk om in de zaal de Schuif weer enige activiteiten te gaan opstarten, zoals het sjoelen en koersballen.

Wel nog met enige beperkingen, maar we kunnen weer!

Ons bestuurslid mevr. van de Sande gaat het het weer verder bespreken met dhr. en mevr. Verbruggen.

De vaste groep deelnemers ontvangen een berichtje.

wilt u ook deelnemen an een of andere activiteit kunt u zich op geven op ons secretariaat, of bel 073 5512984