24. mrt, 2020

Belangrijk

Gaven we in een eerder bericht nog aan dat de jaarvergadering was verplaatst van 13 april naar donderdag 14 mei, i.v.m. de verdere ontwikkelingen betreffende het Coronavirus. 

Het bestuur heeft nu besloten om deze vergadering, onder bepaalde voorwaarden, op 27 augustus te laten doorgaan.

 

Elk lid heeft hierover een schrijven ontvangen, heeft u dat niet, dan kunt u dat even melden bij onze secretaris dhr. van Iersel. Zie contact.

 

De wekelijkse activiteiten in zaal de schuif zijn tot 1 september afgelast. dit onder voorbehoud

Fietsdagen, deze middagen zijn weer begonnen. Als u intresse heeft kunt u contact opnemen met Joke vd. Sande tel. 073-5513408

Wat de jaarlijkse busreis betreft, deze is doorgeschoven naar het volgend jaar.

 

Verder wensen wij allen die getroffen zijn door dit verschrikkelijke Coronavirus van harte beterschap, en laten we hopen dat alles weer snel normaal is.