24. mrt, 2020

Belangrijk

 Gaven we in een eerder bericht nog aan dat de jaarvergadering was verplaatst van 13 april naar donderdag 14 mei, is i.v.m. de verdere ontwikkelingen betreffende het Coronavirus,  bestuur genoodzaakt deze vergadering tot een nader datum uit te stellen.

Het bestuur zal tijdig deze nieuwe datum vermelden in de nieuwsbrief "Efkes Kèijke" en op deze site.

De wekelijkse activiteiten in zaal de schuif zijn tot 2 juni afgelast

Ook de fietsdagen 30 april en 28 mei zijn afgelast, eveneens het jaarlijks uitstapje op woensdag 6 mei naar de H.Eik Oirschot.

Wat de jaarlijkse busreis betreft, die gaat tot heden nog door op 10 juni, maar er is al een optie op woensdag 17 juni, dit voor de zekerheid.

Ook betreffende de busreis kunt u in de nieuwsbrief lezen voor welke datum wordt gekozen. 10 of 17 juni.

Verder wensen wij allen die getroffen zijn door deze verschrikkelijke griep van harte beterschap, en laten we hopen dat alles weer snel normaal is.