3. dec, 2018

Tekst

Het bestuur van de KBO Gemonde wenst alle leden, sponsors, begunstigers en lezers van de Nieuwsbrief "Efkes Kèijken"

een Prettig Kerstfeest en een Voorspoedig Gezond Nieuwjaar.