Laatste nieuws

5. aug, 2021

 

De woensdagmiddag activiteiten lopen weer, het is er gezellig.

Als alles blijft gaan betreffende het coronabeleid dan zouden we ook weer kunnen gaan starten met onze kaartmiddagen. Wat het dansen betreft moeten we het nog even uitstellen en wachten we af wat de regering nog gaat versoepelen, dat geld ook voor onze jaarlijkse busreis.

7. jun, 2021

De laatste Corona versoepeling maken het weer mogelijk om in de zaal de Schuif weer enige activiteiten te gaan opstarten, zoals het sjoelen en koersballen.

Wel nog met enige beperkingen, maar we kunnen weer!

Ons bestuurslid mevr. van de Sande gaat het het weer verder bespreken met dhr. en mevr. Verbruggen.

De vaste groep deelnemers ontvangen een berichtje.

wilt u ook deelnemen an een of andere activiteit kunt u zich op geven op ons secretariaat, of bel 073 5512984

 

29. apr, 2021

Voor alle leden was er de afgelopen pasen een paasverassing in de vorm van een bloemetje en een zakje cocolade eitjes. dit gebaar van het bestuur is wederom zeer goed bevallen bij onze leden. veel mensen hebben een dankwoordtje geschreven of even iets laten weten.

het bestuur dankt u en ook alle medewerkers met deze paasactie  

23. dec, 2020

Als afsluiting van dit, voor vele vervelend, jaar heeft het bestuur besloten om bij elk lid en elke begunstiger een kerstverassing te bezorgen. Samen met het bestuur hebben de vrijwilligers, ondanks de regen, dit afgegeven met voor ieder even een gezellig praatje. Voor vele was dit een verassing niet alleen het cadeautje maar eerder het contact en het praatje.

Het bestuur wenst alle leden en sponsors gezellige feestdagen, ondanks alle beperkingen, en een zeer gezond normaal 2021.

12. okt, 2020

Onze oliebolactie is een groot succes geworden, het bestuur heeft zeer veel leuke reacties mogen ontvangen. het was een leuk idee.

Wij hebben het graag gedaan.

Dank aan alle vrijwilligers die hieraan hebben meegeholpen.