Laatste nieuws

7. jun, 2018

Bloemencorso Zundert 2018

Na herhaald aandringen op een bevestiging van onze bestelling van 100 entreekaarten en 100 tribunekaarten, hebben we in het afgelopen weekend bericht ontvangen dat wegens overweldigende belangstelling slechts 50 tribunekaarten beschikbaar zijn voor de kring Maas-Dommel. We kunnen wel 100 entreekaarten krijgen.

Voor de deelnemers betekent dit dat 50 personen ergens langs het circuit moeten gaan staan.

Vanmorgen hebben we deze situatie besproken in het kringbestuur. Voor uw bestuur was dit voorstel geen optie. We kunnen dat onze leden niet aandoen.

We hebben dan ook unaniem besloten het bezoek aan het  bloemencorso niet door te laten gaan. Degenen die reeds betaald hebben ontvangen natuurlijk hun geld terug.

Het spijt ons zeer dat we dit besluit hebben moeten nemen. Dank aan Peter Beers die zich ongelofelijk ingezet heeft om dit uitstapje tot een succes te maken.

Natuurlijk hebben we richting organisatie van het Bloemencorso ons ongenoegen over de gang van zaken laten weten.

Namens het kringbestuur Maas-Dommel

Toon van den Berg, secretaris